Sygeplejerske

Sygeplejersken har en sundhedsfaglig tilgang og et helhedsorienteret perspektiv og bidrager med sin sygeplejefaglige viden om og erfaring med specifikke tilstande og sygdomme. Sygeplejersken kan varetage plejen af barnet og sikre, at der tages hånd om blandt andet ernæring, medicinering, bivirkninger og symptomlindring.

Sygeplejersken sikrer, at de ofte komplekse tilstande også håndteres ud fra et sundhedsfagligt perspektiv. Ligeledes kan sygeplejersken rådgive og vejlede om sygdomsforståelse og sikre samarbejdet mellem sygeplejerske, børn og forældre gennem gode rammer og tilstrækkelig tid.