Specialpædagogisk konsulent

Den specialpædagogiske konsulent arbejder primært i familien med udgangspunkt i familiens behov og ønsker i forhold til det at være en familie med et barn med særlige behov. Indsatsen tilrettelægges sammen med familien, og eventuelt også familiens netværk, med henblik på at give forældrene nogle redskaber til at skabe en hverdag med glæde og positivt samvær på trods af store udfordringer.

Den specialpædagogiske konsulent har stor erfaring og viden om børn, der har vanskeligheder i forhold til kontakt og samspil, kommunikation, opmærksomhed og koncentration, leg, sociale relationer og adfærd. Den specialpædagogiske konsulent har også erfaring med søskendegrupper og vejledning til søskende og bedsteforældre i forhold til det at være en del af en familie med et barn med særlige behov.