Socialrådgiver

Socialrådgiveren fungerer som brobygger og koordinator for familien og tilbyder en socialfaglig indsats undervejs i hele sygdomsforløbet, primært målrettet forældrene og sekundært det syge barn, søskende og familiens pårørende.

Den socialfaglige indsats omfatter støtte, rådgivning og koordinering med henblik på at iværksætte hjælpeforanstaltninger for familien og har til hensigt at minimere sociale barrierer og understøtte familiens trivsel og livskvalitet.