Socialpædagog

Socialpædagogen arbejder med mennesker, som lever under vanskelige livsvilkår, og som derfor har brug for en særlig tilrettelagt pædagogisk hjælp.

Socialpædagogen arbejder med trivsel, udvikling og livskvalitet hos børn og unge, der har et særligt behov for støtte og hjælp. En væsentlig del af arbejdet består i at skabe en tæt og tillidsfuld relation til barnet og barnets forældre.

Socialpædagogens arbejde tager udgangspunkt i det enkelte barns og familiens situation og ressourcer – alt sammen med det formål at skabe mest mulig udvikling, trivsel og livskvalitet.