Fysioterapeut

Børn har brug for at udvikle sig gennem leg, bevægelse og daglige aktiviteter. Fysioterapi tager udgangspunkt i bevægelse og motorisk udvikling, som er essentiel for barnets udfoldelse og har til formål at påvirke barnets evne til at bevæge sig optimalt under givne omstændigheder.

Det overordnede mål for den fysioterapeutiske indsats er at fremme barnets kropslige forudsætninger for et hverdagsliv karakteriseret af værdighed, livskvalitet og autonomi samt at fremme og vedligeholde størst mulige funktionsevne. Endvidere er målet at afhjælpe evt. smerte gennem smertelindrende tiltag, hjælpemidler, forflytningsteknikker mm.