Ergoterapeut

Ergoterapi til børn handler om at hjælpe det enkelte barn til at udvikle færdigheder, der så vidt muligt gør det i stand til at mestre aktiviteter i en dagligdag. Den ergoterapeutiske indsats kan være undersøgelse, analyse og udvikling af de motoriske færdigheder, stimulation af de forskellige sanser, træning af hverdagsaktiviteter som spisning, af- og påklædning, leg og skolefærdigheder. Aktiviteten skal være meningsfuld for det enkelte barn, til mindre børn evt. i samarbejde med forældrene. Formålet er, at barnet bliver mere selvhjulpent, sikker og effektiv i at udføre aktiviteten.

Målet med den ergoterapeutiske indsats er at skabe sammenhæng mellem barnet, aktiviteter og omgivelser. I samarbejde med forældre og evt. andre i barnets miljø findes fokusområder, og der udarbejdes forslag til og mål for, hvordan barnets udvikling støttes mest hensigtsmæssigt.