Hvem møder du

Kompetenceprofiler i FamilieFokus

Komptenceprofiler i FamilieFOKUS tager udgangspunkt i et helhedsorienteret syn på lindring. Vi arbejder med de områder som familien selv oplever, er de største udfordringer og bekymringer i forhold til deres livskvalitet. For at sikre, at vi har de rette kompetencer til at løfte opgaven har vi beskrevet, hvilke kompetencer det kræver at arbejde med psykosociale indsatser til børn og ung med livstruende eller livsbegrænsende sygdom og deres familier. Denne beskrivelse vil du kunne finde i rapporten: Anbefalinger til kompetencer i FamilieFokus – læs og download.

Hensigten er at sikre indsatser af høj faglig kvalitet samt at sikre en ensartethed og gennemsigtighed i indsatsen. Vores profiler er baseret på de erfaringer vi har gjort os med barnets og familiernes behov. Derudover også relevant viden på området og Sundhedsstyrelsens anbefalinger for palliative indsatser til børn, unge og deres familier.

Det betyder, at hos FamilieFOKUS møder I erfarne psykologer, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, musikterapeuter og specialpædagogiske konsulenter. Derudover inddrages eventuelt en socialrådgiver, læge og præst afhængigt af familiens behov. Vi samarbejder på tværs af vores sundhedsfaglige, pædagogiske og psykologiske specialer for at hjælpe jeres familie.