Hvad koster det

Deltagelse i Familiekursus, Familieophold og Familieforløb i hjemmet er gratis.

Se, hvordan du tilmelder din familie.

Du har mulighed for at søge om kompensation for mistet indtægt og eventuel kørselsgodtgørelse hos din hjemkom­mune. Vi vejleder dig gerne.

Kontakt FamilieFOKUS hvis du har spørgsmål om mulighed for kompensation fra din hjemkommune.

familie