Hvad får I som familie ud af tilbuddet

FamilieFOKUS tilbyder viden, støtte og rådgivning til familier, der har et barn med alvorlig sygdom eller et svært handicap.

Hos FamilieFOKUS har vi samlet specialister med mange års erfaring i at hjælpe familier med børn med alvorlig sygdom eller et svært handicap. Vi kender til jeres situation, og vi kan inspirere, støtte og rådgive jeres familie, så I kan få en bedre hverdag. Vi tilbyder ikke en mirakelkur, men hjælper jer med brugbare redskaber til at få hverdagen til at fungere og finde en ny måde at være familie på, som passer til netop jeres situation.

FamilieFOKUS kan hjælpe jeres familie med at få redskaber til at:

  • blive bevidst om barnets og jeres ressourcer
  • få mere overskud og mindre stress
  • håndtere jeres sorg og krisereaktioner
  • støtte barnets fysiske og psykiske trivsel
  • styrke kommunikationen og relationerne i familien
  • håndtere hverdagen, både praktisk og følelsesmæssigt
  • navigere i det offentlige system
  • blive mere handlekraftige i forhold til nuværende og kommende udfordringer.

Læs mere om de tre tilbud: Familiekursus, Familieophold og Familieforløb i hjemmet.