Hvad får I som familie ud af tilbuddet

FamilieFOKUS tilbyder aflastning, støtte og rådgivning til familier, der har et barn med en livstruende eller livsbegrænsende sygdom.

Hos FamilieFOKUS har vi samlet specialister med mange års erfaring i at hjælpe børn og unge med livstruende sygdom og deres familier. Vi kender til jeres situation, og vi kan aflaste, støtte og rådgive jeres familie, så I kan få en bedre hverdag. Vi tilbyder ikke en mirakelkur, men hjælper jer med brugbare redskaber til at få hverdagen til at fungere og finde en ny måde at være familie på, som passer til netop jeres situation.

FamilieFOKUS kan hjælpe jeres familie med at få redskaber til at:

  • blive bevidst om barnets og jeres ressourcer
  • få mere overskud og mindre stress
  • håndtere jeres sorg og krisereaktioner
  • støtte barnets fysiske og psykiske trivsel
  • styrke kommunikationen og relationerne i familien
  • håndtere hverdagen, både praktisk og følelsesmæssigt
  • navigere i det offentlige system
  • blive mere handlekraftige i forhold til nuværende og kommende udfordringer.

Læs mere om de tre tilbud: Familiekursus, Familieophold og Familieforløb i hjemmet.