Visitation

Vi forventer, at der løbende vil blive visiteret familier til projektet fra 2016 og frem til og med 2018. Vi forventer at afholde fire Familiekurser i løbet af det første år – eventuelt flere hvis behovet er der. På den måde kan vi optage familierne løbende og rette tilbuddet til efterhånden. Der vil også løbende blive visiteret familier til Familieophold og Familieforløb i hjemmet.

Beskrivelse af visitationsproceduren.

Hvis en familie ønsker at deltage i FamilieFOKUS, kan de henvende sig til projektsygeplejerske Jannie Falk Bjerregaard på telefonnummer 4040 9373, på mail til familie-fokus@rm.dk eller via hjemmesiden.

Se, hvem FamilieFOKUS henvender sig til.

For at vurdere om FamilieFOKUS er det rette for familien, afholder vi indledende screeningsamtaler. Læs mere om screeningssamtalen her.