Om FamilieFOKUS

FamilieFOKUS er et samarbejde mellem Institut for Kommunikation & Handicap og Specialområde Børn og Unge Region Midt, og er støttet af Sundhedsstyrelsens satspuljemidler.

Ingen af vores tilbud erstatter andre behandlingstilbud til barnet i hjemmet, de er et supplement.

Baggrund

I Danmark eksisterer der forskellige pædiatriske tilbud og pædiatriske palliative tilbud til uhelbredeligt syge børn og deres familier. De fleste tilbud er tilknyttet landets børneafdelinger på hospitalerne. I september 2015 åbnede desuden Sankt Lukas Stiftelsen, Danmarks første børnehospice, og derudover findes der flere danske tilbud om palliativ indsats til børn og unge i hjemmet i form af palliative, udgående teams.

Imidlertid findes der i Danmark endnu ikke tilbud om aflastning til familien, når barnet bliver udskrevet fra hospitalet. Der findes heller ikke institutionelle tilbud til familier med børn i sygdomsforløbets tidlige fase, hvor der endnu ikke er behov for en palliativ indsats på landets hospitaler. Et sådant tilbud stiller krav om nye, tværfaglige samarbejdsformer og organiseringer, og det er netop det, FamilieFOKUS tilbyder.

Hvad tilbyder FamilieFOKUS

FamilieFOKUS bygger på mange års erfaring med tilbud til familier med et barn med alvorlig sygdom eller svært handicap. Vi har samlet en bred vifte af tværfaglig ekspertise inden for (re)habilitering og palliation.

Indsatserne i projektet er overvejende af sundhedsfaglig og psykosocial karakter og tilbyder både støtte, lindring samt vejledning inden for det sundhedsfaglige, pædagogiske, psykologiske, sociale samt fysiologiske (motoriske) område med afsæt i specialområdernes daglige praksis og viden.

Læs, hvad familierne får ud af FamilieFOKUS.

Se tidsplanen for FamilieFOKUS.

Se referencegruppe for FamilieFOKUS.

Organisationer og personer omkring FamilieFOKUS:

Projektorganisation-FamilieFOKUS-hjemmeside