Formål og succeskriterier

FamilieFOKUS har tre formål.

 1. At afdække og iværksætte indsatser ift. familiens behov
 2. At øge mestringsevnen og livskvaliteten for familien
 3. Skabe mere viden på området samt udvikling af tilbud til målgruppen.

Succeskriterier for FamilieFOKUS:

 • 176 familier med uhelbredeligt syge børn modtager tilbud i projektperioden
 • Der bliver udviklet en tilbudsmodel til familier med et uhelbredeligt sygt barn på baggrund af projektets erfaringer
 • Tilbudsmodellen bliver implementeret og forankret i Region Midtjylland.

Succeskriterier for familierne:

FamilieFOKUS kan hjælpe familierne til en forbedret livskvalitet ved at give dem redskaber til at:

 • blive bevidst om barnets og familiens ressourcer
 • få mere overskud og mindre stress
 • håndtere sorg og krisereaktioner
 • støtte barnets fysiske og psykiske trivsel
 • styrke kommunikationen og relationerne i familien
 • håndtere hverdagen, både praktisk og følelsesmæssigt
 • navigere i det offentlige system
 • blive mere handlekraftige i forhold til nuværende og kommende udfordringer.