Evaluering

Der vil i projektet blive gennemført en virkningsevaluering af de tre tilbud. Hensigten med virkningsevalueringen er at finde ud af og forstå, hvad der virker og ikke virker for familierne, og under hvilke omstændigheder.

Med virkningsevalueringen undersøges sammenhængen mellem de indsatser og aktiviteter, der iværksættes over for de deltagende familier og de resultater, de fører til. Dette skal sikre, at vi opfanger og får en større forståelse for, hvilke betingelser der skal være til stede for i sidste ende at øge livskvaliteten for de deltagende familier.

Med virkningsevaluering får projektet mulighed for:

  • at forbinde indsats, proces og resultat
  • at tilvejebringe viden om, hvilke indsatser er mere velegnet end andre samt for hvilke familier
  • at tilbyde de rette indsatser til familierne
  • at løbende udvikle og tilpasse eksisterende indsatser i projektperioden
  • at lade fagpersonale og andre interessenter komme til orde igennem hele projektforløbet.

Familier, som deltager i projektet, bliver bedt om at deltage i evalueringen. Med evalueringen får vi mulighed for løbende at udvikle og forbedre indsatsen samt indsamle viden om familiernes behov for tilbud. Familiernes oplysninger behandles fortroligt og anonymiseres i den endelige rapport.