Fra nytår åbner FamilieFOKUS op for forløb i hjemmet i hele Danmark. 53 familier har indtil nu været igennem eller er i gang med et af de tre palliative tilbud som udgør FamilieFOKUS. Fra januar 2017 kan familier fra hele landet udover at deltage i kurser og ophold også melde sig til et forløb i hjemmet. “Det er nu man skal kontakte os, hvis man gerne vil have en plads på et af de tre forløb” fortæller projektsygeplejerske Jannie Falk Bjerregaard og fortsætter” Der har været efterspørgsel blandt andet fra familier på Sjælland og derfor er vi rigtig glade for nu at kunne åbne op for alle tre tilbud på landsplan.”

Kurser hjælper familierne med at danne netværk

Familierne oplever, at de igennem familiekurset får et bedre overblik over deres situation og at de får hjælp både i forhold til deres barn og i forhold til familien som helhed. Sidst men ikke mindst har det stor værdi at være sammen med andre som er i samme båd ” Det var en stor lettelse i fire dage at føle sig som en normal familie” fortæller Peder Kjær Jensen. Han er en af de fædre, som var med på et af de første kurser. Peder Kjær Jensen har sammen med sin kæreste sidenhen haft kontakt til de familier de var på kursus med. Kontakten foregår både ved at mødes og online gennem en lukket Facebookgruppe. Familierne bruger gruppen til at erfaringsudveksle og støtte hinanden på både de dage, hvor det hele er godt og på de dage, hvor alt føles håbløst.

Palliative tilbud til hårdt ramte familier

Familiekurserne danner sammen med opholdene og forløbene rammerne om et palliative tilbud, der er orienteret mod hele familien og familiens netværk herunder bedsteforældre og andre nøglepersoner. De familier, der kommer på et af de tre forløb som udgør FamilieFOKUS er alle familier, hvor børnene har en meget sjælden diagnose, en uhelbredelig eller livstruende sygdom eller et barn med et svært handicap, for eksempel:

  • Organsygdomme
  • Erhvervet hjerneskade
  • Neurologiske lidelser
  • Epilepsi
  • Kræft
  • Sjældne sygdomme eller handicap.

Tænker du, at et familiekursus eller et ad de to andre forløb kunne være noget for dig og din familie? Eller vil du gerne høre mere om projektet? Så kontakt projektsygeplejerske Jannie Falk Bjerregaard på mobil: 40 40 93 73. Eller udfyld vores kontaktformular, så kontakter vi dig.