Palliation til børn var omdrejningspunktet for den årlige temadag på REHPA – Videncenter for Rehabilitering og Palliation. Familie-fokus er af de få landsdækkende palliative tilbud til familier, der har børn med alvorlig sygdom. Derfor er det naturligt for os at deltage i en temadag om palliation til børn.

Forskellige perspektiver på palliation og børn

Vi var med for at fortælle om, dele viden og erfaringer fra vores egne forløb. I Familie-fokus er vi optaget af, hvordan vi kan skabe de bedste rammer for børnene og deres familier. Uanset om de er på et familiekursus, -ophold eller har et forløb i hjemmet. Men vi ønsker også at give familierne metoder som de kan bruge til at lette hverdagen, når de har været igennem et af vores forløb. Derfor er det også vigtigt for os at høre om andres og lære af andre palliative-teams erfaringer.

Fuldt fokus på den enkelte families behov

 temadagen fik Familie-fokus projektleder Bodil Kloborg mulighed for at fortælle om vores måde at arbejde på. Hun fortalte, hvordan vi bruger evalueringer, samt erfaringer fra forløbene og familierne til at forfine og forbedre tilbuddene. Ikke en familie er ens, og i Familie-fokus skal vi kunne se og rumme det enkelte barn og dets familie. Samtidig med, at vi bruger vores samlede erfaringer til at skabe de bedst mulige rammer for et palliativt tilbud, der samlet set skal gøre familiernes hverdag lidt lettere.

Læs mere om temadagen og de øvrige deltagere og deres indlæg på dagen på REHPAs hjemmeside: Nyhed om temadag: Pallation til børn.

Vil du vide mere om Familie-fokus?

Vi er altid interesseret i at dele ud af vores viden om palliative indsatser, familier og børn. Har du spørgsmål til vores projekt eller vil du gerne høre mere om vores forløb? Så er du velkommen til at kontakte projektsygeplejerske Jannie Falk Bjerregaard på 4040 9373, eller sende en mail til projektleder Bodil Kloborg på familie-fokus@rm.dk.