Nyheder

Nedenfor findes nyheder og pressemeddelelser fra FamilieFOKUS.

Pressehenvendelser bedes rettet til 4040 9373 eller mail familie-fokus@rm.dk.

Landsdækkende palliative tilbud til hele familien

Fra nytår åbner FamilieFOKUS op for forløb i hjemmet i hele Danmark. 53 familier har indtil nu været igennem eller er i gang med et af de tre palliative tilbud som udgør FamilieFOKUS. Fra januar 2017 kan familier fra hele landet udover at deltage i kurser og ophold også melde sig til et forløb i…

Læs mere

Palliation og gode rammer om børn med alvorlig sygdom

Palliation til børn var omdrejningspunktet for den årlige temadag på REHPA – Videncenter for Rehabilitering og Palliation. Familie-fokus er af de få landsdækkende palliative tilbud til familier, der har børn med alvorlig sygdom. Derfor er det naturligt for os at deltage i en temadag om palliation til børn. Forskellige perspektiver på palliation og børn Vi var med for…

Læs mere

Hjælp til en bedre hverdag til familier med et barn med alvorlig sygdom eller et svært handicap

I Danmark dør hvert år omkring 400 børn og unge af kræft eller andre alvorlige sygdomme eller handicap. Familier med uhelbredeligt syge børn eller svært handicap har brug for hjælp eller aflastning undervejs i de ofte årelange sygdomsforløb, som belaster ikke bare det syge barn, men hele familien. Med projektet FamilieFOKUS finansieret via Sundhedsstyrelsens satspuljemidler…

Læs mere

IKH skal hjælpe uhelbredeligt syge børn og deres familier

Med støtte fra satspuljemidlerne, kan børn med en uhelbredelig sygdom og deres familier nu få hjælp til aflastning og/eller rekreation. Barnet og familien kan være i en meget svær situation og kan derfor have behov for aflastning og støtte. Det kan både være i perioder, hvor sygdommen præger barnet og familiens hverdagsliv eller i den…

Læs mere