Med støtte fra satspuljemidlerne, kan børn med en uhelbredelig sygdom og deres familier nu få hjælp til aflastning og/eller rekreation.

Barnet og familien kan være i en meget svær situation og kan derfor have behov for aflastning og støtte. Det kan både være i perioder, hvor sygdommen præger barnet og familiens hverdagsliv eller i den sidste tid i sygdomsforløbet. Tilbuddet er finansieret af satspuljemidler.

Læs mere her – link til sundhedsstyrelsen