Familieophold

Familieophold er et tilbud om et fire dages aflastende og lindrende op­hold væk fra hjemmet – et pusterum for jeres familie, hvor I kan få ladet batterierne op. Opholdet foregår i trygge rammer med døgnbemanding af sundhedsfagligt personale.

Vi tilbyder viden, støtte og rådgivende sam­taler ud fra jeres behov. Med opholdet tilbydes I et frirum, hvor I kan fore­tage jer netop de ting, I værdsætter i jeres familie. Det kan være fælles aktiviteter for hele familien, alene-tid, søskendetid eller voksentid.

Læs om Fenrishus, hvor opholdet finder sted.

Se, hvordan du tilmelder din familie.

Læs om Familiekursus og Familieforløb i hjemmet.

 

IMG_2048

IMG_2060

IMG_2059

familieophold