Aktiviter

.

Læs her om de aktiviteter og arrangementer vi afholder og deltager i.

Aktiviteter – digitale informationsmøder og netværksdage

I foråret 2019 afholder vi en række digitale informationsmøder henvendt til forældre og til kommunalt og regionalt fagpersonale. Formålet med disse aktiviteter er at give viden om, FamilieFokus, hvilke familier vi kan hjælpe, hvordan vi arbejder og hvad familierne kan forvente og få ud af at deltage i et forløb.

Informationsmøder for familier

Den 6. eller 20. marts 2019 fra 19.30-21.00 har du mulighed for at høre om FamilieFokus, vores forløb og hvordan vi hjælper hele familien. I får også mulighed for høre om erfaringer fra familier, der har været på et af vores forløb.  Der vil være mulighed for dialog på mødet. Tilmeld dig mødet og hør om et eller flere af vores tilbud kunne være noget for din familie.

Du vil senest 1 dag inden mødet få sendt et link til mødet via e-mail. Du vil kunne tilgå mødet på din smartphone, tablet eller computer.

Tilmeld dig den dag, der passer dig på vores kursusportal plan2learn.

Informationsmøder for fagpersoner

Den 12. eller 21. marts 2019 fra 13.00-14.30 har du mulighed for at høre om FamilieFokus, vores forløb og hvordan vi hjælper familierne. Du får også mulighed for høre om erfaringer fra familier, der har været på et af vores forløb. Der vil være mulighed for dialog på mødet. Tilmeld dig mødet og hør om et eller flere af vores tilbud kunne være noget for en familie i din kommune.

Du vil senest 1 dag inden mødet få sendt et link til mødet via e-mail. Du vil kunne tilgå mødet på din smartphone, tablet eller computer.

Tilmeld dig den dag, der passer dig på vores kursusportal plan2learn.

Tema- og netværksdage

Vi afholder en til to gange årligt en række aktiviteter herunder tema- og netværksdage for fagprofessionelle, der arbejder med familier med børn, der har livstruende og livsbegrænsende sygdomme. Vi er optaget af at udbrede viden om børnepalliation  – og om  vores særlige fokus på familien som helhed i den palliative indsats. Formålet med dagene er at udveksle erfaring og viden. Det handler om, at vi sammen bliver klogere på, hvordan vi bedst muligt hjælper familierne og deres netværk, så de kan støtte hinanden i at mestre deres livssituation.

8. maj 2019 – Børnepalliation, hvordan styrker vi indsatsen?

8. maj mellem 10.00 og 16.00 afholder vi temadag, hvor vi stiller skarpt på Sundhedsstyrelsen anbefalinger til arbejdet med børnepalliation og deres betydning for praksis.
Dagen vil veksle mellem oplæg og erfaringsudveksling.
Arbejder du på et hospital eller i en kommune, og kunne du tænke dig at dele eksempler på, hvordan I arbejder i et oplæg eller som vært ved et Roundtable?
Så kontakt Gerd Hultberg: 21179164/ gerd.hultberg@rm.dk
Du kan læse mere om at tilmelde dig temadagen på vores kursusportal, hvor vi også løbende opdaterer programmet.
Tilmeld dig temadagen på vores kursusportal plan2learn.

Her deltager vi

Nedenstående er et udpluk af de aktiviteter vi deltager og har deltaget i.

  • Forum for pædiatrisk palliation i Danmark 2017-
  • Rehpa deltagelse i temadage med fokus på pallitative indsatser for børn 2016-
  • 4th Maruzza Congress on Paediatric Palliative Care, oktober 2018
  • NORDIC MUSIC THERAPY CONGRESS, august 2018
  • KL -børn og unge Topmøde, februar 2018.

Aktiviteter FamilieFokus mor holder hånd

Nyheder

Nedenfor findes nyheder og pressemeddelelser fra FamilieFOKUS.

Pressehenvendelser bedes rettet til 4040 9373 eller mail familie-fokus@rm.dk.

Landsdækkende palliative tilbud til hele familien

Fra nytår åbner FamilieFOKUS op for forløb i hjemmet i hele Danmark. 53 familier har indtil nu været igennem eller er i gang med et af de tre palliative tilbud som udgør FamilieFOKUS. Fra januar 2017 kan familier fra hele landet udover at deltage i kurser og ophold også melde sig til et forløb i…

Læs mere

Palliation og gode rammer om børn med alvorlig sygdom

Palliation til børn var omdrejningspunktet for den årlige temadag på REHPA – Videncenter for Rehabilitering og Palliation. Familie-fokus er af de få landsdækkende palliative tilbud til familier, der har børn med alvorlig sygdom. Derfor er det naturligt for os at deltage i en temadag om palliation til børn. Forskellige perspektiver på palliation og børn Vi var med for…

Læs mere

Omtale af FamilieFOKUS på TV2 Østjylland

Familier med uhelbredeligt syge børn eller svært handicap har brug for hjælp eller aflastning undervejs i de ofte årelange sygdomsforløb. I dette indslag fra TV2 Østjylland fortæller Henriette og Michael om deres hverdag med Simon på 5 år, som lider af en sjælden form for epilepsi. Se indslag på TV2 Østjylland

Læs mere

Hjælp til en bedre hverdag til familier med et barn med alvorlig sygdom eller et svært handicap

I Danmark dør hvert år omkring 400 børn og unge af kræft eller andre alvorlige sygdomme eller handicap. Familier med uhelbredeligt syge børn eller svært handicap har brug for hjælp eller aflastning undervejs i de ofte årelange sygdomsforløb, som belaster ikke bare det syge barn, men hele familien. Med projektet FamilieFOKUS finansieret via Sundhedsstyrelsens satspuljemidler…

Læs mere

IKH skal hjælpe uhelbredeligt syge børn og deres familier

Med støtte fra satspuljemidlerne, kan børn med en uhelbredelig sygdom og deres familier nu få hjælp til aflastning og/eller rekreation. Barnet og familien kan være i en meget svær situation og kan derfor have behov for aflastning og støtte. Det kan både være i perioder, hvor sygdommen præger barnet og familiens hverdagsliv eller i den…

Læs mere