Familiekursus

Familiekursus er et firedages ophold til jeres familie, hvis I har lyst og overskud til at være sammen med andre familier i samme situation som jer. I kan udveksle erfaringer, og vores specialister giver jer inspiration, viden og redskaber til at møde hverdagens udfordringer. Deltagelse er gratis.

Læs mere

Familieophold

Familieophold er et fire dages aflastende op­hold væk fra hjemmet i trygge rammer med døgnbemanding af sundhedsfagligt personale. Jeres familie får et pusterum, og vores specialister giver jer inspiration, viden og redskaber til at møde hverdagens udfordringer. Opholdet er gratis.

Læs mere

Familieforløb i hjemmet

Familieforløb i hjemmet er et tilbud, hvor I får besøg af specialister, som kan vejlede og støtte jeres familie hjemme hos jer selv i vante omgivelser. I får som udgangspunkt besøg en gang om ugen i fire uger, men forløbet tilrettelægges individuelt efter jeres behov. Deltagelse er gratis.

Læs mere